Linux cluster pro vysokou dostupnost

Linux HA cluster je řešení, který vás ochrání před výpadky kritických aplikací fungujících na Linuxu. Enlogit je specialista na implementaci a podporu clusterových projektů využívajících Red Hat Cluster Suite.

Úvod

Cluster: účel

Clusterový systém zajistí aplikacím redundanci, díky které neztratíte ani minutu.

 • Clusterové řešení umožňuje překlenutí servisních oken i nečekaných výpadků..
 • Linux HA cluster zajistí okamžité přepnutí klíčových aplikací z jednoho serveru na druhý v případě jejich výpadku, případně umí rozložit zátěž na 2 a více současně fungujících serverů.
 • Enlogit využívá Red Hat Cluster Suite a Red Hat Global File System (GFS), nadstavby určené pro implementaci clusterů na systému Red Hat Enterprise Linux.

Typické použití

 • rozkládání návštěvnosti webových služeb a aplikací na farmu více serverů
 • automatické překlenutí výpadků mission-critical informačních systémů ERP, CRM a databází včetně SAP, Oracle a MySQL.
 • redundance komunikačních služeb, například intranetových aplikací, poštovní a groupware systémy a souborové servery pro prostředí UNIX i Microsoft Windows.
 • redundance pro virtualizované systémy Xen a KVM, podporující automatické přepnutí celých virtuálních strojů ze serveru na server
Linux cluster Active/Passive Linux cluster Active/Active
Cluster Active/Passive
Server A je spuštěn, B je připraven jako záloha. Pokud B zjistí výpadek, zařídí vypnutí A, nastartuje své aplikace a převezme provoz.
Cluster Active/Active
Servery A i B fungují současně a provoz je rozkládán rovnoměrně mezi ně. Řešení se může snadno rozšiřovat (škálovat) přidáváním dalších serverů.

Funkce a vlastnosti

Funkce

 • zajištění vysoké dostupnosti aplikací a virtuálních systémů v Active / Passive clusteru
 • inteligentní rozkládání zátěže uvnitř Active / Active clusteru pomocí load-balancing technologie LVS, podporující různé váhy jednotlivých uzlů
 • clusterový filesystem Global File System (GFS) zajišťuje konzistenci sdíleného datového storage při současném přístupu více uzlů clusteru
 • možnost vybudování tzv. geo-cluster řešení, tj. každá část clusteru je v jiné lokalitě

Podporované aplikace

 • libovolná aplikace kompatibilní s Red Hat Enterprise Linux, například
  • webové, aplikační a proxy servery Apache, Squid, Varnish a další
  • databáze MySQL, EnterpriseDB, PostgreSQL, Oracle a další
  • poštovní a groupware systémy Zimbra, Lotus Notes, Postfix, Dovecot a další.
 • virtuální systémy vytvořené pod Red Hat Enterprise Linux pomocí virtualizační technologie Xen nebo KVM, včetně virtualizovaných systémů Linux, Solaris a Microsoft Windows.

Služby Enlogit pro cluster

Enlogit je Red Hat Premier Partner a zaměstnává kvalifikované a certifikované konzultanty, kteří mají zkušenosti s implementací a provozem clusteru pro mission-critical systémy v prostředí bank, velkých výrobních závodů a jiných důležitých zákazníků.

Implementace cluster projektů

 • Enlogit má vlastní metodiku, díky které může nabídnout analýzu, návrh a implementaci clusterových projektů postavených na řešení Red Hat Cluster Suite a GFS ve velmi krátkém čase.
 • Součástí projektu je i provedení velmi podrobných akceptačních testů, vypracování podrobné dokumentace, případně workshop zaměřený na předání znalostí nezbytných pro provoz clusteru.
 • Mezi speciálními cluster projekty vyjmenujme zejména cluster pro vysokou dostupnost informačního systému SAP, který jsme implementovali již pro několik zákazníků, nebo geo-cluster, cluster systémů umístěných do více lokalit.

Podpora cluster projektů

 • Enlogit pro implementované clustery nabízí podporu certifikovaných konzultantů s garantovanou dobou odezvy a s pohotovostí až 24x7.

Konzultace a troubleshooting

 • Pro zákazníky s vysokou znalostí Red Hat Enterprise Linux a Red Hat Cluster Suite nabízíme individuální konzultace, které usnadní implementaci vašich vlastních cluster projektů.

Linux HA cluster health-check

 • Pro zákazníky, kteří chtějí ověřit a deklarovat správnost implementace pro sponzory projektu, nabízíme krátkodobou konzultaci zaměřenou na ověření souladu s doporučenými postupy a vůči velmi podrobným akceptačním testům, vyvinutým společností Enlogit pro vlastní clusterové projekty.